NAŠI PARTNERI

Kvalita a spoľahlivosťt

Naša firma REANS pracuje len s overenými a spoľahlivými partnermi, čo zabezpečuje vysokú kvalitu našich služieb.

NAŠE ÚSPECHY

Odozvy od našich klientov môžete nájsť na našej webovej stránke v sekcii Referencie. Ak by ste mali záujem vidieť niektoré z našich prác mate možnosť v sekcii Foto galéria.

Viac...

Referencie REANS

V TEJTO SEKCII SI MôŽETE POZRIEŤ VŠETKY REALIZOVANÉ PRÁCE FIRMOU REANS.


VÝBER Z REALIZÁCIÍ POVLAKOVÝCH, TEXTILNÝCH A PARKETOVÝCH PODLÁH :
 • Administratívne priestory Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Bratislava
 • Telekomunikačná budova, Vlastenecké nám., Bratislava
 • Administratívna budova ZIPP, Stará Vajnorská ul., Bratislava
 • II. etapa výstavby Ekonomickej Univerzity, Dolnozemská cesta, Bratislava (16000 m2)
 • Priestory firmy SWH, areál SAV, Bratislava
 • Administratívne priestory ŠEVT a.s., Plynárenská ul., Bratislava
 • Administr. priestory NAFTA GBELY, Zásobník plynu, Plavecký štvrtok
 • Administr. priestory SOLHYDRO, Kutlíkova ul., Bratislava
 • Fitnesscentrum, SCOTTI - AUTO, Gagarinova ul., Bratislava
 • Administratívna budova, PORSCHE-Interauto, Dolnozemská cesta, Bratislava
 • Priestory firmy DIPPOS, Bratislava-Mlynská Dolina
 • Priestory firmy OMNIA Domotechnika, Dunajská ul., Bratislava
 • Administratívne priestory PRIEMSTAV, Vrútocká 22, Bratislava
 • Dom dôchodcov, Sibírska ul., Bratislava
 • Administratívne priestory OMNIA, Dunajská ul., Bratislava
 • Administratívne priestory PHILIP MORIS, Račianska ul., Bratislava
 • Predajňa DM (Drogerie Markt), Nákupné stredisko, Bratislava- Dúbravka
 • Administratívne priestory UTAR TC, Nevädzova ul., Bratislava
 • Priestory firmy ARDS, Bratislava
 • Kaštieľ Rusovce
 • Budova EKONOMICKEJ UNIVERZITY, Bratislava-Palisády
 • Predajňa DM (Drogerie Markt), Nákupné stredisko Pokrok, Bratislava
 • Priestory Ministerstva kultúry SR, nám. SNP, Bratislava
 • Skladové priestory firmy KOSMEA, Bratislava-Žabí majer
 • Priestory Očnej banky, Bratislava-Kramáre
 • Priestory firmy CONCORDIA, Stará Vajnorská ul., Bratislava
 • Kancelárske priestory riaditeľa STV, Bratislava-Mlynská dolina
 • Administratívne priestory firmy MUNDITIA, Čajakova ul., Bratislava
 • Predajňa DM (Drogerie Markt), Nákupné stredisko Tvarožek, Bratislava
 • Priestory DOPRASTAV a.s., Drieňová ul., Bratislava
 • Servisné priestory PORSCHE-Interauto, Vajnorská ul., Bratislava
 • Administratívne priestory firmy SOMAT, Mierová ul., Bratislava
 • Prístavba, areál Slovenských telekomunikácií, Bratislava-Žabí majer
 • Priestory SKOI a INFORMKATALOG, Cukrová ul., Bratislava
 • Odbytové priestory ŠEVT a.s., Plynárenská ul., Bratislava
 • Administratívne priestory ACSS (Stavoprojekt), Cukrová ul., Bratislava
 • Prevádzkové priestory firmy STRENA, Pestovateľská ul., Bratislava
 • Administratívne priestory ACSS (Stavoprojekt), Cukrová ul., Bratislava
 • Kaviareň ”HYDROSTAV”, Závodná ul., Bratislava
 • Skladové priestory Porsche, Bratislava – Devínska N. Ves
 • Trafostanica TS 66A, Slovnaft, Bratislava-Vlčie Hrdlo
 • Priestory vzdelávacieho centra SLSP, Bratislava-Ružinov
 • Ubytovňa PRIEMSTAV a.s., Kašmírska ul., Bratislava
 • Obchodné priestory ŠEVT, Plynárenská ul., Bratislava
 • Prevádzkové priestory Volkswagen Slovakia, Bratislava -D.N.V.
 • Priestory DÚ Bratislava (Hydroconsult), Radlinského 37, Bratislava
 • Priestory Medzinárodnej školy QSI (Iuventa), Karloveská 64, Bratislava
 • Administr. budova firmy WESTBROEK, Višňová 16, Bratislava
 • Skladové priestory Termotechna a.s., Bratislava - Žabí majer
 • Schodiská a chodby, Stredná zdravotná škola, Strečnianska 18, Bratislava
 • Administratívna budova (VÚIS), Lamačská 8, Bratislava
 • Stomatologické ambulancie, Pečnianska ul., Bratislava - Petržalka
 • Administratívne priestory MV SR (Tisova vila), Partizánska ul., Bratislava
 • Operačná sála a priľahlé priestory, Kozia ul. 17, Bratislava
 • Administratívne priestory ACSS (Stavoprojekt), Cukrová ul., Bratislava
 • Skladové priestory, Hotel TATRA, Bratislava
 • Prevádzkové priestory, Štátny veterinárny ústav, Botanická ul., Bratislava
 • Kancelárske priestory CK Ruefa Reisen, Michalská ul., Bratislava
 • Kancelárske priestory ŠEVT, Plynárenská ul., Bratislava
 • Administratívna budova (VÚIS), Lamačská 8, Bratislava
 • Sociálne priestory štadióna ŠKP, Bratislava - Dúbravka
 • Priestory firmy PETRUŽALEK, Most pri Bratislave
 • Obchodné priestory, ul. Pri habánskom mlyne, Bratislava
 • Kancelárske priestory STEINBOCK BOSS SR, Bratislava-Polianky
 • Priestory firmy JAVOR, Bojnická ul., Bratislava
 • Priestory firmy PONGRATZ, Bojnická ul., Bratislava
 • Priestory Strednej Zdravotnej školy, Strečnianska ul., Bratislava
 • Priestory firmy OB HELLER, Gagarinova ul., Bratislava
 • Výrobno prevádzkové priestory firmy OMNIA 2000 a.s., Tomášikova ul., Bratislava
 • Priestory firmy SIRECO, Varšavská ul., Bratislava
 • Priestory firmy HYDROGEO, Varšavská ul., Bratislava
 • Administratívne priestory firmy PORSCHE SLOVAKIA, Vajnorská ul., Bratislava
 • Autosalón a dielne ŠKODA , Griňava
 • Stomatologické ambulancie, Zdravotné stredisko, Bratislava - Dolné hony
 • Kancelárske priestory firmy ARB Slovakia, Radničné nám., Bratislava
 • Priestory bufetu, SZŠ, Strečnianska ul., Bratislava
 • Skladové priestory DRÁČIK, Ivánka pri Dunaji
 • Obchodné priestory firmy ASBIS SK, Žitná ul., Bratislava
 • Priestory Miestneho úradu, Bratislava - Podunajské Biskupice
 • Priestory Onkologického odd. DFN, Bratislava - Kramáre

KAPACITA :

25 - 30 výrobných pracovníkov

ROČNÁ PRODUKCIA :

25.000 - 30.000 m2 montáže obkladov a dlažieb